fraidei
FRI
5 篇文章 322订阅量 55839 总阅读 46被赞
原型设计

用Axure做个数独

6480 浏览
原型设计

中继器实战:Axure制作抓阄

6031 浏览
原型设计

我用Axure做了个计算器

6727 浏览
原型设计

用Axure制作2048小游戏

8247 浏览
原型设计

用Axure制作推箱子小游戏

2.8万 浏览