fraidei
FRI
5 篇文章 325订阅量 59349 总阅读 49被赞
原型设计

用Axure做个数独

6538 浏览
原型设计

中继器实战:Axure制作抓阄

6275 浏览
原型设计

我用Axure做了个计算器

7001 浏览
原型设计

用Axure制作2048小游戏

8440 浏览
原型设计

用Axure制作推箱子小游戏

3.1万 浏览